Naszą firmą kierują:

 • Bartłomiej Kędzior

  Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył w roku 1999, broniąc pracę magisterską „Nadzorcze normy ostrożnościowe w nowym prawie bankowym”, napisaną pod kierunkiem prof. Fojcik-Mastalskiej. Przez kilka lat pracował jako prawnik dla spółek zajmujących się inwestycjami budowlanymi, w roku 2003 został prezesem zarządu w spółce City Management, zajmującej się zastępstwem inwestycyjnym i zarządzaniem obiektami biurowymi, był także członkiem Rady Nadzorczej spółki inwestycyjnej Grupa Phoenix. W latach 2004 -2006 sekretarz Rady Dyrektorów spółki Vratislavia Holdings w Luksemburgu, inwestującej w komercyjne nieruchomości na terenie Polski, sprawował również funkcję członka Rady Nadzorczej jednego z największych polskich deweloperów, Polnord S.A.

  W roku 2007 współzałożyciel i Prezes Zarządu Prime Project sp. z o.o.

  Jako Dyrektor Generalny koordynuje główne obszary aktywności Prime Project sp. o.o.: doradztwo inwestycyjne, doradztwo techniczne, obsługę inwestycji budowlanych (nadzory inwestorskie, project management, zastępstwo inwestycyjne, inżynier kontraktu itd.), komercjalizację obiektów, zarządzanie nieruchomościami (komercyjnymi, mieszkaniowymi i użyteczności publicznej). Bartłomiej Kędzior nadzoruje również i uczestniczy w pracach Departamentu Prawnego PP, specjalizując się w prawie cywilnym (obrót nieruchomościami) i administracyjnym (prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne). Biegle posługuje się językiem angielskim.

 • Urszula Pacześniak

  Wiceprezes / Główna Księgowa

  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek planowanie i finansowanie na Wydziale Gospodarki Narodowej. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie rachunkowość i kontroli podatkowej z wynikiem bardzo dobrym. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 11411/99 do usługowego prowadzenia ksiąg. Swój dorobek zawodowy oraz szerokie doświadczenie zdobywała podczas 27-letniej pracy na takich stanowiskach jak Specjalista ds. Księgowości, Księgowa oraz Główna Księgowa, w firmach o różnych profilach działalności. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę z zakresu księgowości uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz kursach, jak również rozwiązując konkretne problemy praktyczne z obszaru finansów i rachunkowości.

  W roku 2007 współzałożycielka i Wiceprezes Zarządu Prime Project sp. z o.o.

  W Prime Project sp. z o.o. jako Główna Księgowa zarządza pracą dwóch zespołów: księgowości spółek oraz księgowości wspólnot mieszkaniowych.

 • Marek Komarowski

  Wiceprezes / Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami

  Wykształcenie wyższe, inżynierskie. Absolwent specjalności Projektowanie i Zarządzanie Przestrzenią i Nieruchomościami na kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Techniczno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od 1993 r., a posiadanie odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie potwierdza zdobyta w 2001 r. licencja zarządcy nieruchomości (nr 7705), wydana przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Od lat aktywny członek „Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości”, zrzeszającego licencjonowanych zarządców nieruchomości. W Stowarzyszeniu pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Przez szereg lat angażował się w organizację kursów i szkoleń na licencję zawodową dla przyszłych zarządców nieruchomości, a z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu nieruchomości, pełnił rolę eksperta oraz prowadził zajęcia poruszające tematykę nieruchomości komercyjnych.

  W roku 2007 współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Prime Project sp. z o.o.

  Jako Dyrektor Działu Zarządzania czuwa, aby jakość świadczonych usług w zakresie gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz właściwej eksploatacji nieruchomości powierzonych do zarządzania spółce pozostawała na najwyższym poziomie. Do jego głównych zadań należy tworzenie i realizacja budżetu Działu oraz koordynacja i nadzór nad pracą zespołu administratorów, zarządców nieruchomości oraz pracowników obsługi technicznej obsługującej nieruchomości o różnym charakterze (tj. komercyjne, mieszkaniowe, użyteczności publicznej). Zajmuje się m.in. nadzorem nad umowami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami, weryfikacją kosztów operacyjnych i inwestycyjnych, jak również utrzymywaniem dobrych relacji z klientami i rozpoznawaniem ich potrzeb w zakresie opieki nad powierzonymi obiektami. Konsultuje rozwiązania projektowe i funkcjonalne w ramach inwestycji nadzorowanych przez Dział Techniczny Prime Project.

 • Krzysztof Frankiewicz

  Dyrektor Działu Technicznego

  Magister inżynier budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie w Instytucie Automatyki Stosowanej ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie Projektami”. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, należy do branżowej izby inżynierów budownictwa. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w nadzorowaniu, prowadzeniu robót budowlanych oraz bogatą wiedzę z zakresu metodyk zarządzania projektami w obszarze przygotowania i realizacji obiektów kubaturowych, potwierdzoną certyfikatem PRINCE2® Practicioner.

  W Prime Project pełni rolę dyrektora Działu Technicznego, koordynatora wielobranżowego zespołu inżynierów oraz inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. Realizuje zadania związane z prowadzeniem kompleksowych nadzorów budowlanych przy budowach obiektów kubaturowych, jak również nadzorem technicznym oraz przeglądami budowlanymi na zarządzanych przez Prime Project budynkach oraz dla klientów indywidualnych.

  Doświadczenie zawodowe zdobył sprawując funkcje inspektora nadzoru robót budowlanych, menedżera produktu, menedżera projektu oraz dyrektora projektu. Brał udział w realizacji m.in. kompleksu mieszkaniowego Centauris przy ul. Ślężnej we Wrocławiu, zespołu mieszkalno-biurowego z parkingiem podziemnym „Legnicka Park Popowice” we Wrocławiu oraz Centrum Handlowego Aleja Bielany z parkingiem podziemnym.

Dział zarządzania nieruchomościami

Rdzeń tego Działu to licencjonowani zarządcy nieruchomości, administratorzy oraz asystenci. Ale nie tylko: ponieważ wielu klientów powierzyło nam kompleksową opiekę nad swoimi nieruchomościami, o pełne ich wynajęcie dbają również specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu najemców i negocjowaniu umów najmu. W każdym przypadku zarządców wspierają technicy obsługi obiektów oraz wiele doświadczonych firm - podwykonawców technicznych.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, uczestnicząc w programach praktyk.

Dział techniczny

Domena tego działu to zastępstwo inwestycyjne, którego zasadniczą częścią są nadzory budowlane, zatem zatrudniamy i współpracujemy z inspektorami nadzoru we wszystkich branżach: konstrukcyjno–budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej itd. Współpracujemy również z biurami projektowymi.

Dział księgowy

Ponieważ świadczymy usługi księgowe na rzecz podmiotów o mocno zróżnicowanym przedmiocie działalności, także i w tym dziale znajdziemy specjalistów o różnych specjalizacjach: księgowanie inwestycji, księgowość wspólnot mieszkaniowych, sprawy kadrowe.

Dział doradztwa

Specjaliści Prime Project z Działu Doradztwa wspierają pozostałe Działy Spółki, świadcząc usługi m.in. w następującym zakresie:

 • doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej,

 • doradztwo finansowe:

  wskazujemy sposoby finansowania i refinansowania inwestycji, negocjujemy z instytucjami finansowymi, prowadzimy obsługę zadłużenia,
 • zamówienia publiczne:

  na życzenie klienta, podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych, doradzamy oraz przygotowujemy przetargi i inne postępowania w myśl ustawy o zamówieniach publicznych,
 • ubezpieczenia:

  zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w procesie budowlanym niezmiernie ważna jest właściwie dobrana ochrona ubezpieczeniowa. Aby mieć pewność, iż proponowany przez nas wariant ubezpieczeniowy jest optymalny, a klient chroniony przed ryzykiem, nasi specjaliści współpracują z największym brokerem ubezpieczeniowym na świecie – AON.