Naszą firmą kierują:

 • Bartłomiej Kędzior

  Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył w roku 1999, broniąc pracę magisterską „Nadzorcze normy ostrożnościowe w nowym prawie bankowym”, napisaną pod kierunkiem prof. Fojcik-Mastalskiej. Przez kilka lat pracował jako prawnik dla spółek zajmujących się inwestycjami budowlanymi, w roku 2003 został prezesem zarządu w spółce City Management, zajmującej się zastępstwem inwestycyjnym i zarządzaniem obiektami biurowymi, był także członkiem Rady Nadzorczej spółki inwestycyjnej Grupa Phoenix. W latach 2004 -2006 sekretarz Rady Dyrektorów spółki Vratislavia Holdings w Luksemburgu, inwestującej w komercyjne nieruchomości na terenie Polski, sprawował również funkcję członka Rady Nadzorczej jednego z największych polskich deweloperów, Polnord S.A.

  W roku 2007 współzałożyciel i Prezes Zarządu Prime Project sp. z o.o.

  Jako Dyrektor Generalny koordynuje główne obszary aktywności Prime Project sp. o.o.: doradztwo inwestycyjne, doradztwo techniczne, obsługę inwestycji budowlanych (nadzory inwestorskie, project management, zastępstwo inwestycyjne, inżynier kontraktu itd.), komercjalizację obiektów, zarządzanie nieruchomościami (komercyjnymi, mieszkaniowymi i użyteczności publicznej). Bartłomiej Kędzior nadzoruje również i uczestniczy w pracach Departamentu Prawnego PP, specjalizując się w prawie cywilnym (obrót nieruchomościami) i administracyjnym (prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne). Biegle posługuje się językiem angielskim.

 • Urszula Pacześniak

  Wiceprezes / Główna Księgowa

  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek planowanie i finansowanie na Wydziale Gospodarki Narodowej. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie rachunkowość i kontroli podatkowej z wynikiem bardzo dobrym. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 11411/99 do usługowego prowadzenia ksiąg. Swój dorobek zawodowy oraz szerokie doświadczenie zdobywała podczas 27-letniej pracy na takich stanowiskach jak Specjalista ds. Księgowości, Księgowa oraz Główna Księgowa, w firmach o różnych profilach działalności. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę z zakresu księgowości uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz kursach, jak również rozwiązując konkretne problemy praktyczne z obszaru finansów i rachunkowości.

  W roku 2007 współzałożycielka i Wiceprezes Zarządu Prime Project sp. z o.o.

  W Prime Project sp. z o.o. jako Główna Księgowa zarządza pracą dwóch zespołów: księgowości spółek oraz księgowości wspólnot mieszkaniowych.

 • Marek Komarowski

  Wiceprezes / Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami

  Wykształcenie wyższe, inżynierskie. Absolwent specjalności Projektowanie i Zarządzanie Przestrzenią i Nieruchomościami na kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Techniczno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od 1993 r., a posiadanie odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie potwierdza zdobyta w 2001 r. licencja zarządcy nieruchomości (nr 7705), wydana przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Od lat aktywny członek „Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości”, zrzeszającego licencjonowanych zarządców nieruchomości. W Stowarzyszeniu pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Przez szereg lat angażował się w organizację kursów i szkoleń na licencję zawodową dla przyszłych zarządców nieruchomości, a z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu nieruchomości, pełnił rolę eksperta oraz prowadził zajęcia poruszające tematykę nieruchomości komercyjnych.

  W roku 2007 współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Prime Project sp. z o.o.

  Jako Dyrektor Działu Zarządzania czuwa, aby jakość świadczonych usług w zakresie gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz właściwej eksploatacji nieruchomości powierzonych do zarządzania spółce pozostawała na najwyższym poziomie. Do jego głównych zadań należy tworzenie i realizacja budżetu Działu oraz koordynacja i nadzór nad pracą zespołu administratorów, zarządców nieruchomości oraz pracowników obsługi technicznej obsługującej nieruchomości o różnym charakterze (tj. komercyjne, mieszkaniowe, użyteczności publicznej). Zajmuje się m.in. nadzorem nad umowami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami, weryfikacją kosztów operacyjnych i inwestycyjnych, jak również utrzymywaniem dobrych relacji z klientami i rozpoznawaniem ich potrzeb w zakresie opieki nad powierzonymi obiektami. Konsultuje rozwiązania projektowe i funkcjonalne w ramach inwestycji nadzorowanych przez Dział Techniczny Prime Project.

 • Marcin Czemplik

  Kierownik Działu Technicznego

  Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz zaawansowany poziom znajomości warunków kontraktowych FIDIC. Należy do branżowej izby inżynierów budownictwa. Przez ostatnie osiemnaście lat zdobywał doświadczenie w branży budowlanej, biorąc udział w nadzorowaniu i prowadzeniu robót budowlanych poszerzając wiedzę z zakresu metodyk zarządzania projektami w obszarze przygotowania i realizacji obiektów kubaturowych.

  W Prime Project pełni rolę koordynatora Działu Technicznego - wielobranżowego zespołu inżynierów oraz inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. Realizuje zadania związane z prowadzeniem kompleksowych nadzorów budowlanych przy budowach obiektów kubaturowych, jak również nadzorem technicznym oraz przeglądami budowlanymi na zarządzanych przez Prime Project budynkach, w tym również dla klientów indywidualnych.

  Doświadczenie zawodowe zdobył uczestnicząc w realizacji obiektów kubaturowych różnego rodzaju m.in.: budowa Pasażu Grunwaldzkiego (inżynier budowy), Magnolia Park (inżynier budowy), kompleksu Sky Tower – jako Manager Projektu z ramienia Nadzoru Autorskiego; budowa osiedla mieszkaniowego Belleville we Wrocławiu (Bouygues Immobilier) – koordynator inspektorów nadzoru; fit-out ponad 6 tys. m2 powierzchni biurowej w biurowcu przy ul. Krakowskiej 29 we Wrocławiu –  inspektor nadzoru robót budowlanych, koordynator przekazywania lokali mieszkalnych w zarządzanej przez Prime Project inwestycji Zyndrama 20.

  Obecnie pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla przebudowy z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Księcia Witolda 38-40 (Inwestor: OKRE Development), inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji Wyszyńskiego 56 (Inwestor: OKRE Development), inspektora nadzoru inwestorskiego/zarządzającego projektem budynku biurowo – usługowego Hyperion Bussines Park w Siechnicach (Inwestor: Kancelaria Prawna Hyperion Gałek & Wspólnicy) jak również funkcję inspektora nadzoru w dziale technicznym dla zarządzanych przez Prime Project budynków komercyjnych (m.in. zabytkowa kamienica przy ul. Rynek 1/ Mikołaja 81, modernistyczny biurowiec Quantum Oławska) oraz wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych we Wrocławiu.

 • Klaudiusz Pomykała

  Commercial Director

  Klaudiusz Pomykała od przeszło 15 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.
  Zanim dołączył do Prime Project, pełnił funkcje menadżerskie m.in. w w firmach developerskich Tower Inwestycje, CAVATINA oraz agencjach nieruchomości komercyjnych Cresa Polska czy Corees Polska.
  Aktywnie pozyskiwał klientów do nowych inwestycji, uczestnicząc w tworzeniu strategii komercjalizacji dla obiektów komercyjnych. Z sukcesem brał także udział w projektach rekomercjalizacji obiektów istniejących. 
  Jest absolwentem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył także studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
   
  W Prime Project Klaudiusz jest odpowiedzialny za rozwój działu sprzedaży, wsparcie kluczowych klientów, zarówno właścicieli nieruchomości, inwestorów jak i najemców w procesach poszukiwania optymalnych rozwiązań biurowych, jak i inwestycyjnych.

Dział zarządzania nieruchomościami

Rdzeń tego Działu to licencjonowani zarządcy nieruchomości, administratorzy oraz asystenci. Ale nie tylko: ponieważ wielu klientów powierzyło nam kompleksową opiekę nad swoimi nieruchomościami, o pełne ich wynajęcie dbają również specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu najemców i negocjowaniu umów najmu. W każdym przypadku zarządców wspierają technicy obsługi obiektów oraz wiele doświadczonych firm - podwykonawców technicznych.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, uczestnicząc w programach praktyk.

Dział techniczny

Domena tego działu to zastępstwo inwestycyjne, którego zasadniczą częścią są nadzory budowlane, zatem zatrudniamy i współpracujemy z inspektorami nadzoru we wszystkich branżach: konstrukcyjno–budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej itd. Współpracujemy również z biurami projektowymi.

Dział księgowy

Ponieważ świadczymy usługi księgowe na rzecz podmiotów o mocno zróżnicowanym przedmiocie działalności, także i w tym dziale znajdziemy specjalistów o różnych specjalizacjach: księgowanie inwestycji, księgowość wspólnot mieszkaniowych, sprawy kadrowe.

Dział doradztwa

Specjaliści Prime Project z Działu Doradztwa wspierają pozostałe Działy Spółki, świadcząc usługi m.in. w następującym zakresie:

 • doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej,

 • doradztwo finansowe:

  wskazujemy sposoby finansowania i refinansowania inwestycji, negocjujemy z instytucjami finansowymi, prowadzimy obsługę zadłużenia,
 • zamówienia publiczne:

  na życzenie klienta, podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych, doradzamy oraz przygotowujemy przetargi i inne postępowania w myśl ustawy o zamówieniach publicznych,
 • ubezpieczenia:

  zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w procesie budowlanym niezmiernie ważna jest właściwie dobrana ochrona ubezpieczeniowa. Aby mieć pewność, iż proponowany przez nas wariant ubezpieczeniowy jest optymalny, a klient chroniony przed ryzykiem, nasi specjaliści współpracują z największym brokerem ubezpieczeniowym na świecie – AON.