Zachęcamy do składania ofert z CV na następujące stanowiska:

 • Zarządca nieruchomości Zobacz szczegóły

  Zakres zadań:

  • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
  • sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem nieruchomości,
  • dbałość o estetykę obiektów, organizacja prac porządkowych oraz technicznych,
  • monitorowanie stanu technicznego obiektów i zgłaszanie awarii,
  • kontakty i nadzór nad firmami zewnętrznymi, zapewniającymi serwisy dla obiektów,
  • nadzór nad bezpieczeństwem obiektów,
  • realizacja doraźnych prac remontowych w obiektach, nadzór nad wykonawcami i kontrola wykonania,
  • kontakt z właścicielami lokali.

  Wymagania:

  • doświadczenie na stanowisku Zarządca Nieruchomości,
  • rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres,
  • samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
  • kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,
  • dobra organizacja pracy,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office).

  Mile widziane:

  • posiadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości,
  • dobra znajomość zagadnień technicznych związanych z eksploatacją obiektów.

  Firma oferuje:

  • ciekawą pracę o dużym stopniu samodzielności,
  • korzystne warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę),
  • możliwość rozwoju zawodowego.
 • Administrator nieruchomości Zobacz szczegóły

  Zakres zadań:

  zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
  sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem nieruchomości,
  estetyka obiektów, organizacja prac porządkowych oraz technicznych,
  monitorowanie stanu technicznego obiektów i zgłaszanie awarii,
  realizacja doraźnych prac remontowych w obiektach, nadzór nad wykonawcami i kontrola wykonania,
  kontakt z właścicielami lokali,
  kontakty z firmami zewnętrznymi, zapewniającymi serwisy dla obiektów,
  nadzór nad bezpieczeństwem obiektów.

  Wymagania:

  rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres,
  samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
  kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,
  dobra organizacja pracy,
  doświadczenie w pracy na stanowisku Zarządca Nieruchomości,
  bardzo dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office).

  Mile widziane:

  posiadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości,
  dobra znajomość zagadnień technicznych związanych z eksploatacją obiektów.

  Firma oferuje:

  ciekawą pracę o dużym stopniu samodzielności,
  korzystne warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę),
  możliwość rozwoju zawodowego.

 • Asystent zarządcy nieruchomości Zobacz szczegóły

  Zakres zadań:

  zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
  sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem nieruchomości,
  estetyka obiektów, organizacja prac porządkowych oraz technicznych,
  monitorowanie stanu technicznego obiektów i zgłaszanie awarii,
  realizacja doraźnych prac remontowych w obiektach, nadzór nad wykonawcami i kontrola wykonania,
  kontakt z właścicielami lokali,
  kontakty z firmami zewnętrznymi, zapewniającymi serwisy dla obiektów,
  nadzór nad bezpieczeństwem obiektów.

  Wymagania:

  rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres,
  samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
  kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,
  dobra organizacja pracy,
  bardzo dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office).

  Mile widziane:

  posiadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości,
  dobra znajomość zagadnień technicznych związanych z eksploatacją obiektów.

  Firma oferuje:

  ciekawą pracę o dużym stopniu samodzielności,
  korzystne warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę),
  możliwość rozwoju zawodowego.

 • Stażysta w dziale zarządzania nieruchomościami Zobacz szczegóły

  Zakres zadań:

  zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
  sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem nieruchomości,
  estetyka obiektów, organizacja prac porządkowych oraz technicznych,
  monitorowanie stanu technicznego obiektów i zgłaszanie awarii,
  realizacja doraźnych prac remontowych w obiektach, nadzór nad wykonawcami i kontrola wykonania,
  kontakt z właścicielami lokali,
  kontakty z firmami zewnętrznymi, zapewniającymi serwisy dla obiektów,
  nadzór nad bezpieczeństwem obiektów.

  Wymagania:

  rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres,
  samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
  kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,
  dobra organizacja pracy,
  bardzo dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office).

  Mile widziane:

  posiadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości,
  dobra znajomość zagadnień technicznych związanych z eksploatacją obiektów.

  Firma oferuje:

  ciekawą pracę o dużym stopniu samodzielności,
  korzystne warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę),
  możliwość rozwoju zawodowego.

 • Księgowa w dziale wspólnot mieszkaniowych Zobacz szczegóły

  Zakres zadań:

  prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,
  rozliczanie mediów,
  naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
  przygotowywanie rocznych rozliczeń,
  ścisła współpraca z zarządcą/administratorem nieruchomości mieszkalnych,
  kontakty z właścicielami lokali mieszkalnych w zakresie udzielania informacji dot. stanów ich kont lokatorskich,
  sporządzanie deklaracji CIT i VAT.

  Wymagania:

  co najmniej kilkuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu księgowości wspólnot mieszkaniowych,
  bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych,
  znajomość zasad rozliczania mediów,
  dobra organizacja pracy,
  samodzielność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.

  Firma oferuje:

  atrakcyjne warunki zatrudnienia,
  przyjazną atmosferę,
  możliwość rozwoju zawodowego

 • Inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych Zobacz szczegóły

  Zakres zadań:

  udział w przygotowywaniu inwestycji do realizacji: obiekty komercyjne, przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe,
  udział w przetargach, negocjacjach z firmami wykonawczymi,
  pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego na nadzorowanych przez firmę inwestycjach,
  nadzór nad przygotowaniem i realizacją zleceń fit-out,
  rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu ogólnobudowlanego na obiektach zarządzanych przez Firmę w szczególności zlecanie, nadzór i rozliczanie prac.

  Wymagania:

  wykształcenie wyższe, inż. budownictwa,
  posiadanie uprawnień wykonawczych w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
  doświadczenie w nadzorowaniu prac budowlanych,
  praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi,
  doświadczenie i umiejętność kosztorysowania prac,
  znajomość przepisów BHP,
  rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
  samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
  dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office, Autocad).

  Mile widziane:

  znajomość jęz. angielskiego,
  posiadanie uprawnień branży drogowej,
  samodzielna działalność gospodarcza.

  Firma oferuje:

  ciekawą pracę o dużym stopniu samodzielności,
  korzystne warunki zatrudnienia,
  możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktury grupy przy inwestycjach na terenie województwa dolnośląskiego,
  pracę w przyjaznej i partnerskiej atmosferze.

 • Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej Zobacz szczegóły

  Inspektor Nadzoru branży elektrycznej Wrocław

  Wymagania:

  • posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych wymaganej specjalności bez ograniczeń,
  • wykształcenie wyższe techniczne – preferowane budownictwo,
  • udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • znajomość Prawa Budowlanego
  • rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres,
  • samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
  • staranność i skrupulatność oraz dobra organizacja pracy,
  • dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office oraz programu kosztorysowego NORMA).

  Mile widziane:

  ·        znajomość jęz. angielskiego,

  ·        prawo jazdy kat. B i własny samochód.

  Firma oferuje:

  • ciekawą pracę o dużym stopniu samodzielności,
  • możliwość rozwoju zawodowego.

  Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres (CV, kopii uprawnień budowlanych oraz wykazu realizowanych inwestycji)

   

 • Inżynier Wsparcia Działu Technicznego Zobacz szczegóły

  Opis stanowiska

  • wsparcie działu technicznego w realizacji zadań związanych z obsługą inwestycji budowlanych,
  • przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz sporządzanie notatek,
  • kompletowanie, weryfikacja, archiwizacja dokumentacji technicznej,
  • koordynowanie projektu z klientami i podwykonawcami,
  • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne - (min. inżynier),
  • rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
  • samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
  • dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office, Autocad).
  • prawo jazdy kategoria B .

  Mile widziane:

  • znajomość jęz. angielskiego,
  • doświadczenie na podobnym stanowisku.

  Firma oferuje:

  • ciekawą pracę o dużym stopniu samodzielności,
  • wsparcie merytoryczne,
  • korzystne warunki zatrudnienia,
  • możliwość rozwoju zawodowego przy realizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych i przemysłowych  na terenie województwa dolnośląskiego,  
  • pracę w przyjaznej i partnerskiej atmosferze.
 • Junior Project Manager Zobacz szczegóły

  Opis stanowiska

  Do zadań osoby na powyższym stanowisku będzie należało, przy wsparciu inżynierów specjalistów, przygotowanie  i prowadzenie projektów inwestycyjnych z zakresu aranżacji wnętrz powierzchni komercyjnych (projekty fit-out), remontów obiektów biurowych:

  Zarządzanie kosztami:

  • przygotowanie budżetów, określenie kosztów realizacji prac
  • weryfikacja wycen wykonawców - weryfikacja zakresu, przedmiarów i cen, przeprowadzanie optymalizacji kosztów (VE)
  • zarzadzanie kosztami inwestycji przygotowywanie wycen prac zamiennych, instrukcji zmian

  Zarządzanie realizacją:

  • weryfikacja zgodności projektu ze specyfikacją inwestora
  • przygotowanie zapytań i uzyskiwanie ofert od wykonawców prac i dostawców materiałów
  • w oparciu o współpracę z inspektorami nadzoru koordynacja prac wykonawców, koordynacja współpracy z nadzorem autorskim monitorowanie postępu prac w stosunku do budżetu i harmonogramu
  • sprawdzanie wniosków o zapłatę i przygotowanie rekomendacji płatności
  • udział w naradach koordynacyjnych, przygotowanie miesięcznych raportów dotyczących realizacji inwestycji na potrzeby inwestora
  • budowa właściwych długo falowych relacji z inwestorem

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne (min. Inżynier - budownictwo, inżynieria sanitarna, architektura)
  • doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie aranżacji wnętrz powierzchni komercyjnych w pełnym zakresie branżowym lub w realizacji i koordynacji prac dla obiektów kubaturowych
  • wiedzy z zakresu przygotowywania wycen, wyłaniania wykonawców poszczególnych pakietów robót
  • rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
  • samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista
  • dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office, Autocad).
  • prawo jazdy kategoria B

  Mile widziane:

  • znajomość jęz. angielskiego, niemieckiego
  • posiadanie uprawnień budowalnych

  Firma oferuje:

  • stała praca w przyjaznej i partnerskiej atmosferze
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • wsparcie merytoryczne
  • korzystne warunki zatrudnienia
 • Project Manager Inwestycji Budowlanych Zobacz szczegóły

  Miejsce pracy: Wrocław i województwa ościenne

  Zakres zadań:

  planowanie i realizacja strategii działań w ramach danego projektu (tworzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych), nadzór nad procesem budowlanym i egzekwowanie jego ustalonego przebiegu,
  weryfikacja dokumentacji pod względem formalnym i technicznym,
  koordynacja fazy wykonawczej projektu,
  sprawdzanie stanu wykonywanego projektu pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, umowami i załącznikami do nich, a także oczekiwaniami Klientów,
  odpowiedzialność za utrzymywanie terminowości oddawanych etapów budowy oraz właściwą jakość wykonania,
  współpraca z zespołem Inspektorów Nadzoru,
  utrzymywanie relacji ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację kontraktu,
  okresowe raportowanie i prezentowanie postępu projektu,
  rozliczenie końcowe kontraktu.

  Od Kandydatów oczekujemy:

  wykształcenia wyższego,
  doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów inwestycyjnych w zakresie realizacji inwestycji przemysłowych, mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej,
  znajomości rynku budowlanego i inwestycyjnego,
  praktycznej znajomości prawa budowlanego, procedur związanych z realizacją budowlanych projektów inwestycyjnych,
  umiejętność weryfikacji i monitorowania budżetu inwestycji, optymalizacji kosztów, kontrolowania harmonogramu oraz postępu prac,
  komunikatywności oraz umiejętności prowadzenia rozmów z inwestorami, inspektorami nadzoru, podwykonawcami,
  samodzielności i efektywność w działaniu, zdolności organizacyjnych, umiejętności podejmowania decyzji.

  Mile widziane:

  znajomość języka angielskiego,
  prawo jazdy kat. B,
  uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi oraz doświadczenie w roli Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych.

  Firma oferuje:

  możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznej firmie i przyjaznym zespole,
  możliwość realizacji ciekawych projektów,
  umowę o pracę.

 • Księgowa/Księgowy w dziale spółek Zobacz szczegóły

  Zakres obowiązków:

  • księgowanie dokumentów źródłowych i ich analiza pod kątem merytorycznym i formalnym,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • księgowanie wyciągów bankowych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji dla GUS, NBP,
  • analiza ksiąg rachunkowych, uzgadnianie sald ksiąg pomocniczych oraz księgi głównej,
  • udział w optymalizacji procesów księgowych w spółce.

  Wymagania:

  • umiejętności szybkiego uczenia się,
  • zdolności analitycznego myślenia,
  • umiejętności komunikacyjnych,
  • dobrej organizacji czasu pracy.

  Mile widziane:

  • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
  • znajomość programów firmy Insert.

  Oferujemy:

  • przyjazną atmosferę pracy,
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia
  • możliwość rozwoju zawodowego

   

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres e-mail:
Zastrzegamy możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)."