Usługi księgowe

Usługi księgowe

Prime Project świadczy usługi księgowe na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego Ministerstwa Finansów.

Nasza oferta skierowana jest nie tylko do podmiotów inwestujących w nieruchomości, obsługujemy również spółki oraz osoby fizyczne prowadzące inną działalność gospodarczą. Obecnie intensywnie rozwijamy ofertę skierowaną do przedsiębiorców prowadzących działalność w branży gastronomicznej. W ramach obsługi księgowo-rachunkowej: sprawdzamy dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, dekretujemy dokumenty, uzgadniamy konta rozrachunkowe, prowadzimy zestawienie obrotów i sald, ewidencję VAT, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania roczne, sprawozdania do urzędu statystycznego, przygotowujemy przelewy, reprezentujemy naszych Zleceniodawców przed urzędami skarbowymi, archiwizujemy dokumenty.