Nadzór nad pracami typu fit-out dla New Voice Media

Prime Project sp. z o.o. rozpoczęła współpracę jako Project Manager z wiodącą firmą IT wywodzącą się z Wielkiej Brytanii, zajmującą się m.in. rozwojem produktów umożliwiających przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w tzw. „chmurze”. W związku ze zmianą siedziby New Voice Media sp. z o.o. zleciła Prime Project usługę wielobranżowego nadzoru nad pracami typu fit-out oraz audytu techniczno-jakościowego podczas robót związanych z przygotowaniem powierzchni biurowej na II p. w nowym biurowcu Retro Office House przy ul. Piłsudskiego we Wrocławiu. Prace odbywać się będą na powierzchni ok. 700 m2 przez ok. 5 miesięcy.