Prime Project – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i wspólnotami mieszkaniowymi

O Prime Project

Spółka Prime Project sp. z o.o. specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi oraz obsłudze procesu inwestycyjnego i doradztwie technicznym, świadczy również szeroko rozumiane usługi księgowe.
Oferta Prime Project skierowana jest również do wspólnot mieszkaniowych, które zainteresowane są profesjonalną obsługą swojego majątku, m.in. poprzez utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej należących do niej nieruchomości, obsługę księgową oraz stały kontakt z mieszkańcami wspólnoty... zobacz więcej

Zarządzanie nieruchomościami

Wspólnota Mieszkaniowa THESPIAN W skład majątku zarządza­nego przez Prime Project wchodzą obiekty komercyj­ne i mieszkaniowe o łącz­nej powierzchni ponad 120.000 m².  Zasoby, który­mi zarządzamy, obejmują pomieszczenia biurowe, handlowe, usługowe, apartamenty mieszkalne oraz parkingi.
Poprzez przyjęcie do wykonania zadania zarządu nierucho­mością, zwalniamy naszych klientów... zobacz więcej

Obsługa Procesu Inwestycyjnego - Zastępstwo Inwestycyjne

Prime Project realizuje usługi w zakresie kompleksowejNieruchomość New Point Offices obsługi procesu inwesty­cyjnego, począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez etap realizacji in­westycji, aż do etapu roz­liczeniowo-gwarancyjnego. Świadczymy też usługi wielobranżowego nadzoru budowlanego i Inżyniera Kontraktu... zobacz więcej

Aktualności

Lipiec 2014 -

Karmar S.A. Generalnym Wykonawcą Centrum Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu


Fundacja Edukacji Międzynarodowej, prowadzącą m.in. szkoły ATUT oraz WIS (Wrocław International School), zawarła umowę z firmą KARMAR S.A. zobacz więcej

Czerwiec 2014 -

Umowa na zarządzanie nieruchomością wspólną – Wspólnota Mieszkaniowa "Czysta 2"


Spółka Prime Project zawarła umowę na zarządzanie nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej Czysta 2 we Wrocławiu... zobacz więcej