Inwestor zastępczy – Obsługa Procesu Inwestycyjnego

Prime Project realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego jako tzw inwestor zastępczy, począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez etap realizacji inwestycji, aż do etapu rozliczeniowo-gwarancyjnego. Świadczymy też usługi wielobranżowego nadzoru budowlanego i Inżyniera Kontraktu na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

Dysponujemy doświadczonym i fachowym zespołem pracowników i współpracowników – inspektorów nadzoru we wszystkich branżach - posiadających szeroką wiedzą techniczną w zakresie budownictwa.

Wśród czynności wykonywanych w ramach umowy inwestora zastępczego są m.in.: opiniowanie projektów technicznych, analiza kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzanie przetargów na wybór wykonawców robót i dostawców, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów z wykonawcami, bezpośredni nadzór budowlany we wszystkich branżach, przeprowadzanie rozliczeń rzeczowych i finansowych nadzorowanych robót, prowadzenie narad koordynacyjnych, koordynacja robót wykonawców działających na podstawie osobnych umów z inwestorem, współpraca z nadzorem autorskim, udział w odbiorach, końcowe rozliczenie inwestycji.

Dbając o odpowiednią jakość i dynamikę inwestycji, reprezentujemy i zabezpieczamy interesy inwestorów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.