Doradztwo techniczne

Nadzory i przeglądy budowlane

Właścicielom nieruchomości komercyjnych doradzamy w zakresie eksploatacji budynków, rozwiązań technicznych, minimalizacji kosztów, prowadzimy nadzór oraz analizujemy jakość wykonania prac budowlanych i uczestniczymy w przeglądach gwarancyjnych, sporządzamy ekspertyzy budowlane, wykonujemy przeglądy okresowe.

Najemcom powierzchni biurowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku doradzamy przy wyborze optymalnej lokalizacji, wspieramy w negocjacjach z wynajmującymi, przygotowujemy bądź opiniujemy projekty aranżacji powierzchni, pełnimy rolę Project Monitora bądź Project Managera, prowadzimy nadzór nad przygotowanie powierzchni przez właścicieli obiektów.

Bankowy Audytor Techniczny

Bankowy Audytor Techniczny: analizujemy projekty inwestycji zarówno od strony prawnej (w szczególności umowę z GW, wykonawcami, biurami projektowymi, jakość proponowanych przez wykonawców dokumentów gwarancyjnych), jak również technicznej i finansowej. Oceniamy realność harmonogramów, realną zdolność uczestników procesu inwestycyjnego do wykonania inwestycji, jakość ochrony ubezpieczeniowej, monitorujemy koszty w trakcie budowy, zgodność zaawansowania prac z harmonogramem, przygotowujemy raporty (okresowe, końcowe), zatwierdzamy wnioski kredytobiorców o wypłatę transz finansowania itd.

Dla banków świadczymy również usługi doradcze w zakresie oceny prospektów informacyjnych przygotowywanych przez deweloperów w związku z tzw. ustawą "deweloperską", jak również monitorujemy realizację inwestycji.