Prime Project sp. z o.o.

ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

phone no. +48 71 344 35 13
fax +48 71 341 85 06

Office hours

Monday - Friday
08:00 - 16:00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000288119
NIP: 8971732460 REGON: 020583003
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Nr rachunku:
28 2490 0005 0000 4520 8670 1316

Have question? Contact us!

Are you looking for a special offer for yourself?

Fill out the detailed form and we will send you a dedicated offer!

GO TO DETAILED FORM >>