Nowy Klient Działu księgowości

Spółka Prime Project podpisała kolejną umowę o świadczenie usług księgowych.

Nadzór nad budową Sądu Rejonowego w Ząbkowicach

Prime Project rozpoczęła kolejny wielobranżowy nadzór inwestycyjny, tym razem przy budowie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni ponad 6 tys. m².

Kolejne umowy podpisane

Miasto Bierutów wybrało Prime Project do pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie sali sportowej o kubaturze 18 tys. m³. przy ul. Krasińskiego 3 w Bierutowie. Do grona zleceniodawców Prime Project dołączył także właściciel kamienicy Pod Złotym Psem we Wrocławiu powierzając jej specjalistom prowadzenie ksiąg.

Prime Project zawiera 2 umowy o nadzór inwestycyjny

Prime Project wygrała przetarg i podpisała umowy z Uniwersytetem Opolskim o pełnienie nadzoru przy dwóch zadaniach: (1) "Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego" – na kompleksowy nadzór w branżach konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej oraz (2) "Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego" – na nadzór w branżach sanitarnej oraz elektrycznej. Oba projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prime Project rozszerza zakres działalności o obsługę wspólnot mieszkaniowych

Spółka Prime Project rozpoczęła rok 2009 od podpisania umowy na administrowanie nieruchomością wspólną w obrębie części mieszkalnej kompleksu Bema Plaza pn. "Rezydencja Tumska". W wybudowanym przez Ghelamco Poland siedmiokondygnacyjnym budynku znajduje się 71 mieszkań i garaż z 90 miejscami postojowymi.

Nowy klient Działu Zarządzania

Portfolio Prime Project sp. z o.o. wzbogaciło się o kolejną dużą nieruchomość przejętą w zarządzanie. Spółka podpisała umowę z Kinnarps Polska sp. z o.o. o świadczenie usług zarządzania nieruchomością Office Interiors przy ul. Szwedzkiej w Bielanach Wrocławskich.