Kamienica pod Złotym Psem
Wita Stwosza 1-2
Wrocław

Nadzór Inwestorski – "Przebudowa oraz remont budynku o funkcji usługowo – gastronomiczno - biurowej"

Prime Project sp. z o.o. w okresie od 2010 do 2012r. pełniła funkcję Inwestora Zastępczego dla Wita Stwosza - Golden Dog sp. z o.o. sp. k., prowadziła kompleksowy nadzór w branżach konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej w ramach inwestycji polegającej na przebudowie oraz remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków o funkcji usługowo – gastronomiczno – biurowej przy ul. Rynek 41/Wita Stwosza 1 – 2 we Wrocławiu, prowadzonej pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.