Zarządzanie nieruchomościami

W skład majątku zarządzanego przez Prime Project wchodzą obiekty komercyjne i mieszkaniowe o łącznej powierzchni prawie 170.000 m². Zasoby, którymi zarządzamy, obejmują pomieszczenia biurowe, handlowe, usługowe, apartamenty mieszkalne oraz parkingi.

Poprzez przyjęcie do wykonania zadania zarządu nieruchomością, zwalniamy naszych klientów, inwestujących na rynku nieruchomości, z codziennych obowiązków związanych z budynkami i stwarzamy im możliwość zapewnienie sobie stabilnego dochodu i skoncentrowania się na ich kluczowej działalności. Szczegółowy zakres naszych obowiązków zależy od potrzeb i decyzji klienta: od podstawowego, "technicznego" zarządzania obiektem, aż do pełnego wachlarza usług, który obejmuje m.in. nadzory budowlane, usługi doradcze, finansowe (rozliczenia kosztów, przygotowanie budżetu i dbałość o jego realizację), usługi związane z najmem powierzchni (w tym negocjacje umów najmu).    

zobacz więcej